Historia

w 2010 roku odbyła się 11 polska edycja konkursu Global Management Challenge.XI odsłona konkursu rozpoczęła się w październiku 2010. Organizatorzy po raz kolejny odnotowali rekordową liczbę zarejestrowanych zespołów – 600 drużyn firmowych i studenckich, czyli blisko 3000 osób.

Edycja została objęta honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Narodowego Banku Polskiego. W roli Sponsorów generalnych wystąpiły następujące firmy: Telekomunikacja Polska, Bank Zachodni WBK oraz Intrum Justitia. Edycja składała się z programu treningowego, dwóch etapów, półfinału (rozgrywane on-line) oraz finału krajowego, który odbył się 28 marca 2011 w Warszawie w Ogrodach Innowacji Grupy TP. W końcowym etapie wzięło udział 6 najlepszych zespołów, czyli zaledwie 1% wszystkich drużyn, które przystąpiły do rywalizacji. Podczas programu treningowego uczestnicy mogli się zapoznać z zasadami działania symulacji. Etap składał się z trzech cykli decyzyjnych odpowiadających trzem kwartałom finansowym. Podejmowane w tym stadium decyzje nie miał wpływu na przebieg właściwych rozgrywek.

Pierwszy etap rozpoczął się 8 listopada 2010. Drużyny zostały podzielone na 75 grup (po 8 zespołów), w obrębie których przebiegała rywalizacja. Wyniki pierwszej rundy poznaliśmy 17 grudnia 2010. Do kolejnego etapu awansowało 150 zespołów.

Drugi etap trwał od 10 stycznia do 18 lutego 2011. W tej rundzie wzięli udział reprezentanci m. in. Banku Zachodniego WBK, Intrum Justitia, Telekomunikacji Polskiej, Grupy ITI, Imperial Tobacco, jak również studenci m. in. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Gdańskiego i Szkoły Głównej Handlowej. Drużyny studenckie występowały m. in. pod banderą Jeronimo Martins, TAP Portugal i Brytyjsko – Polskiej Izby Handlowej.

Do Półfinału zakwalifikowało się 38 najlepszych zespołów w tym reprezentanci m. in. Polskiej Telefonii Cyfrowej, Jeronimo Martins, Banku Zachodniego WBK i Telekomunikacji Polskiej oraz studenci m. in. następujących uczelni: Akademii Górniczo – Hutniczej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

28 marca odbyły się rozgrywki finałowe, w których wystartowało sześć najlepszych zespołów. Tego samego dnia wieczorem poznaliśmy wyniki podczas uroczystej Gali, która miała miejsce w Sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zwyciężył zespół Guachanche Barracuda tworzony przez studentów Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Zespół wziął udział w finale światowym, który odbył się w azjatyckim Makao. Polska reprezentacja wywalczyła silne czwarte miejsce ustępując jedynie drużynom ze Słowacji, Makao oraz Czech.

Dodatkowym wydarzeniem towarzyszącym edycji było spotkanie zespołów firmowych „Grasz w GMC – Wygrywasz MBA”, które odbyło się 29 listopada 2010 w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Organizator w Polsce: BIGRAM Personel Consulting
Patroni Honorowi: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Narodowy Bank Polski
Sponsorzy: Bank Zachodni WBK, Intrum Justitia, Telekomunikacja Polska
Patroni medialni: Rzeczpospolita, Parkiet, Brief, Gazeta Bankowa. Personel i Zarządzanie, TV Biznes
Patroni Internetowi: RP.PL, Bankier.pl, NBPortal.pl
Współpraca: Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, StepStone.pl

folder-A5-III-GMC-2010-druk_Strona_1