Szybko następujące zmiany w otaczającym nas świecie oraz wejście na rynek pracy pokolenia Y wymusiły na pracodawcach pewne zmiany w funkcjonowaniu firmy. I to zarówno w codziennym podejściu do pracownika jak i w sposobie dotarcia do niego. Jednym z coraz częściej używanych sposobów na rekrutację jest wykorzystanie grywalizacji biznesowej. Grywalizacja może być tylko drobnym elementem w rekrutacji, ale równie dobrze może stanowić jej podstawę. Jest to uzależnione od kilku czynników – branży, stanowiska oraz profilu poszukiwanego pracownika. Gamifikacja sprawdza się zwłaszcza w przypadku rekrutacji skierowanych do młodych osób. Wielką zaletą grywalizacji biznesowej w tym przypadku jest fakt, że działa na zasadzie wyzwań i zdecydowanie nie przypomina interfejsu standardowego systemu rekrutacyjnego. Atutem dla pracodawcy jest fakt, że w nowoczesny sposób może sprawdzić nie tylko umiejętności przyszłego pracownika, ale także jego motywację – do końca gry wytrwają tylko ci naprawdę zmotywowani. Obecnie pracodawcy są w komfortowej sytuacji w kwestii wyboru odpowiedniej grywalizacji ponieważ można ją stworzyć od podstaw. I jest to rozwiązanie bardzo wygodne pod względem dostosowania do potrzeb pracodawcy. W tym przypadku ma on pełną dowolność, a jedynym ograniczenie jest tylko posiadany budżet. Jednak to właśnie budżet może okazać się sporą przeszkodą, ponieważ zazwyczaj rozwiązania te nie należą do tanich. Tu z pomocą przychodzą dostępne już na rynku gotowe narzędzia. W tym przypadku jednak pracodawca musi wykazać się elastycznością w kwestii oczekiwań wobec wybranego produktu.

Innym częstym zastosowaniem grywalizacji w biznesie jest wykorzystanie jej w rozwoju lub szkoleniach. Elementy grywalizacji mogą stanowić część procesu adaptacji nowych pracowników do firmy lub tez być samodzielnym projektem szkoleniowym. W tym przypadku dzięki grywalizacji możemy w stosunkowo łatwy oraz w przyjemny dla pracowników sposób podnieść ich kompetencje np. w zakresie analizowania danych czy zarządzania zespołem.

Jednym z przykładów zastosowania grywalizacji w rozwoju talentów jest Global Management Challenge. GMC to wirtualna symulacja w której zespoły 3-5 osobowe wcielają się w rolę zarządu spółki i podejmują kluczowe decyzje dotyczące m.in. finansów, personelu czy marketingu. Zespoły podzielone są na grupy w ramach których rywalizują o osiągnięcie najwyższego wyniku inwestycyjnego. Co jest kluczowe, decyzje jednej drużyny mają wpływ na konkurentów z grupy dzięki czemu zachodzi interakcja pomiędzy uczestnikami. Takie działania przekładają się na zaangażowanie emocjonalne a te z kolei potęgują przyswajaną wiedzę i motywują graczy do pracy nad ciągłym poprawianiem wyników swojego wirtualnego przedsiębiorstwa.

Dzięki swojej zaawansowanej formule zespoły pracują nad komunikatywnością oraz efektywniejszym podziałem zadań. GMC jako złożona symulacja biznesowa pozwala także na rozwój wiedzy i umiejętności związanych z zarządzaniem strategicznym -od analizy rynkowej po planowanie strategiczne. Z przeprowadzonych badań wynika, że aż 87% ankietowanych biorących udział w symulacji GMC uważa czas poświęcony na powyższą grywalizację za dobrze zainwestowany w swój rozwój.

Coraz więcej firm korzysta z gamifikacji ze względu na wzrost zapamiętywania przez pracowników istotnych informacji, a także poprawę ich efektywności w pracy. Grywalizacja stała się jednym z rozwiązań szkoleniowo-rozwojowym, a jej popularność cały czas wzrasta.