Global Management Challenge jest dobrze rozpoznawalne i cenione w środowisku akademickim w Polsce. Co roku w rywalizacji udział biorą studenci z kilkudziesięciu uczelni z kraju. Łącznie ponad 80 uczelni wyższych. Jest to możliwe dzięki szerokiej kampanii promocyjnej prowadzonej w środowisku akademickim oraz zaangażowaniu ambasadorów na uczelniach.


Zostań Ambasadorem GMC Poland!

Każdego roku, na uczelniach wyższych w Polsce, prowadzimy kampanię promocyjno-informacyjną we współpracy z tzw. Ambasadorami GMC.

Ambasadorami mogą zostać  aktywni studenci, pracownicy naukowi, przedstawiciele organizacji studenckich, kół naukowych, oraz klubów funkcjonujących na uczelniach. Wspierają nas także akademickie biura karier.

Zaangażowanie w roli Ambasadora przynosi wiele korzyści, wśród których najważniejszą jest możliwość wskazania 2 zespołów, które będą miały zagwarantowany udział w rywalizacji.

Zostań AmbasadoremDowiedz się więcej

ambasadorka

Lista ambasadorów oraz organizacji współpracujących przy promocji GMC Poland 2015 na uczelniach wyższych:

L.p. Uczelnia Koordynator Wydział/Katedra/Organizacja/Koło Naukowe
1. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Jakub Liszcz Studenckie Koło Zarządzania
2. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Mateusz Mizio Studenckie Koło Zarządzania
3. Akademia Morska w Gdyni Paulina Karczmarczyk Koło Naukowe Towaroznawstwa „Cargo”
4. Katolicki Uniwersytet w Lublinie Iwona Urban Studenckie Koło Innowacji
5. Katolicki Uniwersytet w Lublinie Katarzyna Latos Studenckie Koło Innowacji
6. Politechnika Gdańska Agnieszka Maciejewska AIESEC Gdańsk
7. Politechnika Gdańska Alicja Ławrynowicz IAESTE Politechnika Gdańska
8. Politechnika Krakowska Adam Marszałek
9. Politechnika Krakowska Anita Oleś
10. Politechnika Łódzka Michał Szczepanik (Opiekun koła) Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi „Experience”
11. Politechnika Łódzka Marcin Zarębski Enactus Politechnika Łódzka
12. Politechnika Poznańska Alicja Głów IAESTE Poznań
13. Politechnika Poznańska Robert Forster IAESTE Poznań
14. Politechnika Rzeszowska Paweł Rząsa
15. Politechnika Rzeszowska Daniel Kowal
16. Politechnika Rzeszowska Dr Inż. Bogusław Bembenek Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności
17. Politechnika Śląska Daria Sudrawska IAESTE Gliwice
18. Politechnika Śląska Michalina Skwara IAESTE Gliwice
19. Politechnika Warszawska BEST Warszawa Stowarzyszenie studentów BEST
20. Politechnika Wrocławska dr inż. Alicja Balcerak Instytut Organizacji i Zarządzania
21. Politechnika Wrocławska mgr Rafał Miśko Instytut Organizacji i Zarządzania
22. Politechnika Wrocławska Anna Naruniec IAESTE Politechnika Wrocławska
23. Politechnika Wrocławska Marlena Kociuba IAESTE Politechnika Wrocławska
24. PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Mariusz Pyra Katedra Ekonomii i Zarządzania/SKN Progress
25. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Anna Skutnik Koło Naukowe Ekonomistów
26. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Martyna Żaczek Klub Inwestora SGH
27. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Wojtek Łapiński Klub Inwestora SGH
28. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kinga Biały SKN Rachunkowości
29. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Paweł Chrzaniuk SKN Pecunia
30. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Natalia Kowalów
31. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Anna Kaczmarzyk
32. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu/strong> Ewa Gawęcka Synergy
33. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Marta Frankowiak Synergy
34. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Cezary Olechwier SFBCC we Wrocławiu
35. Uniwersytet Gdański Lucjan Barra AIESEC Uniwersytet Gdański
36. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Klaudia Maciejewska
37. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Aleksandra Pudlik
38. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Aleksandra Wojtowicz
39. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Joanna Kwiatkowska SFBCC w Bydgoszczy
40. Uniwersytet Łódzki mgr. Paweł Kuźbik Katedra Zarządzania
41. Uniwersytet Łódzki Monika Marusik SKN Stratolog
42. Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie Iwona Augustyniak AEGEE Lublin
43. Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie Radosław Płowaś SKN Finansów
44. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Łukasz Szymczak
45. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Małgorzata Kisiel
46. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Ewelina Żmuda
47. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Monika Kopańska
48. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Bożena Nowak Konwent Samorządu Studenckiego
49. Uniwersytet Rzeszowski dr Colin F. Hales Zakład Metod Ilościowych
50. Uniwersytet Szczeciński Katarzyna Warcholak SKN Project Management
51. Uniwersytet Szczeciński Radosław Borkowski SKN Project Management
52. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydoszczy Marcin Kośmider SFBCC w Bydgoszczy
53. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Joanna Lewandowska SFBCC w Olsztynie
54. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Aleksandra Struczyńska SFBCC w Olsztynie
55. Uniwersytet Warszawski Tomasz Duda KNSG UW
56. Uniwersytet w Białymstoku Agnieszka Korenkiewicz Studenckie Koło Menadżerów
57. Uniwersytet Wrocławski Marcin Hałupka Koło Naukowe Statystyki i Probabilistyki
58. Uniwersytet Wrocławski Natalia Duda Studenckie Koło Naukowe Rising Business Leaders
59. Uniwersytet Zielonogórski Lech Sawicky Koło Naukowe Administratywistów UZ
60. Uniwersytet Zielonogórski Joanna Dyrka Koło Naukowe Administratywistów UZ
61. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Leonard Paszkowski
62. Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach Ania Lesiak