Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
Rejestracja

Do kogo skierowany jest konkurs GMC?

Symulacja jest przygotowana dla wszystkich, którzy chcą doskonalić swoją wiedzę i umiejętności z obszaru planowania strategicznego, zarządzania firmą, współpracy w zespole. W szczególności zaproszenie do udziału w GMC kierujemy do dwóch środowisk: biznesowego ( do menedżerów, specjalistów, młodych talentów) oraz do studenckiego (aktywnych studentów poszukujących możliwości dodatkowego praktycznego rozwoju)

Jakie firmy zapisują się do GMC?

W każdej edycji do udziału rejestrują się firmy różnych branż i różnych rozmiarów. GMC jest dobrze znane w sektorze finansowym, doradczym, również FMCG oraz energetyce, firmach produkcyjnych. W każdej edycji zaangażowanych jest kilkunastu a nawet kilkudziesięciu pracodawców, którzy sponsorują udział zespołów swoich pracowników lub finansują udział wybranych drużyn studenckich.

Czy GMC jest szkoleniem czy konkursem?

GMC jest szkoleniem wykorzystującym zalety grywalizacji, prowadzonym on-line. Dzięki rywalizacji uczestnicy angażują się w szybko w projekt i nauka przychodzi w sposób naturalny, a doświadczenia i spostrzeżenia z symulacji są łatwiej zapamiętywane i przekładane na realne życie zawodowe. GMC jest też projektem integracyjnym ponieważ praca zespołowa jest skupiona na realizacji wspólnego celu jakim jest osiągnięcie jak najlepszych wyników i wygrana z innymi zespołami ( zdrowy duch sportowej rywalizacji). GMC jest symulatorem dla menedżerów jak symulator lotów dla pilotów.

Czy udział w GMC jest płatny?

Tak dla zespołów firmowych. jednorazowy koszt rejestracji dla zespołu firmowego to 6000 zł netto.

Studenci mogą brać udział w konkursie bezpłatnie dzięki wsparciu sponsorów. Zespół studencki dla którego nie uda się pozyskać sponsora nie bierze udziału w konkursie i nie jest zobowiązany do opłacenia swojego udziału.

Więcej na: rejestracja firm i rejestracja studentów

Na czym polega patronat firm?

Zespoły studenckie mogą aplikować do udziału w GMC bezpłatnie pod patronatem firmy, organizacji, która udostępni wykupione przez siebie miejsca w symulacji. Patroni wspólnie z organizatorami kwalifikują zespoły do konkursu na podstawie informacji zawartych w aplikacji, rekomendacjach ambasadorów GMC oraz wywiadach telefonicznych (losowo).

Czy aby wystartować z zespołem studenckim wystarczy się zarejestrować i wypełnić aplikację?

Każdy zespół studencki przechodzi etap weryfikacji przez organizatora i partnerów, potencjalnych sponsorów drużyn studenckich. Zgłoszenie do konkursu nie gwarantuje jeszcze udziału. Zespoły studenckie powinny rejestrować się z odpowiednim wyprzedzeniem, aby „dać szansę” potencjalnemu sponsorowi na zapoznanie się z Aplikacją.

Jak drużyna studencka może zwiększyć swoje szanse na bezpłatny start w konkursie?

Oprócz rzetelnego wypełnienia dokumentów ( Aplikacji i karty) zespół, który planuje start w GMC może zgłosić się wcześniej do roli Ambasadora na swojej uczelni. Zespoły ambasadorskie startują w konkursie bezpłatnie. Proces rekrutacji ambasadorów odbywa się od czerwca do połowy września.

Czy zespoły studenckie i firmowe rywalizują ze sobą?

Tak, w grze wszystkich obowiązują te same zasady, zespoły studenckie spotykają się z drużynami firmowymi.

Jak stworzyć zespół firmowy?

Zespół może składać się od 3 do 5 osób. Drużynę można tworzyć w ramach działu wraz ze swoimi współpracownikami, ale również z pracownikami innych działów, czy też gałęzi firmy. Polecamy też zespoły interdyscyplinarne.  Zebranie w zespole specjalistów z różnych obszarów będzie sprzyjało pracy nad decyzjami. Każdy będzie mógł wnieść swoją wiedzę do konkursu, i równocześnie uczyć się od innych w trakcie pracy nad decyzjami.

Czy firma może zgłosić kilka drużyn?

Firmy mogą zgłaszać po kilka a nawet kilkanaście drużyn. Rekordzistą w liczbie zgłoszonych zespołów pozostaje Bank Zachodni WBK, który w jednej z edycji zarejestrował 44 zespoły.

Czy w składzie zespołu pracowniczego mogą wchodzić tylko pracownicy zatrudnieni na umowie na etat?

Nie. O składzie zespołu firmowego decydują same firmy. W drużynie mogą być praktykanci, a nawet zaprzyjaźnieni studenci czy współpracownicy.

Czy w ramach jednego zespołu studenckiego mogą startować studenci różnych uczelni?

Tak, w jednym zespole mogą występować studenci różnych uczelni, wydziałów i kierunków.

Czy studenckie zespoły mieszane mogą także zawierać studentów uczelni zagranicznych?

Tak, w zespole mogą również znajdować się studenci uczelni zagranicznych o ile posiadają polskie obywatelstwo.

Czy w GMC Poland mogą brać udział zagraniczni studenci studiujący na polskich uczelniach np. w ramach programu Erasmus.

Tak, o  ile posiadają indeks na polskiej uczelni.

Czy podany przy rejestracji skład zespołu można później modyfikować.

Do połowy pierwszego etapu konkursu skład drużyny może być modyfikowany.

Czy w formularzu zgłoszeniowym muszę podawać swój adres zamieszkania?

W przypadku zespołów firmowych można podać adres firmy

Czy pole wiek musi zostać uzupełnione?

Wszystkie pola w formularzu zgłoszeniowym muszą zostać uzupełnione. Prosimy Państwa o podanie wieku w celach statystycznych.

Czy aby brać udział w GMC trzeba posiadać wiedzę specjalistyczną?

Nie, wszystkie zasady symulacji i procesy zachodzące w grze są opisane w podręczniku. Z pewnością studentom i absolwentom kierunków biznesowych udział w symulacji przyjdzie bardziej naturalnie, przydatne będzie doświadczenie z obszaru analizy finansowej, czy rachunkowości zarządczej. Z kolei dla osób nie znających tych zagadnień GMC będzie mini studiami na których będą mogli się tego nauczyć i rozwinąć wiedzę biznesową oraz umiejętności.

Jak najlepiej kontaktować się z organizatorem podczas trwania konkursu?

Wszystkie pytania dotyczące symulacji GMC prosimy przesyłać na adres: info@gmcpoland.pl. Na wszystkie zapytania odpowiadamy w ciągu 48 godzin o ile nie wymagają dodatkowej konsultacji z organizatorem międzynarodowym.

Jak można śledzić bieżące wydarzenia i wyniki konkursu?

Najprościej polubić nas na Facebook’u: Fanpage GMC

Linki do wyników w trakcie konkursu ( zestawień wszystkich firm i zespołów uczestniczących) będą też podane na stronie www.gmcpoland.pl

Czy udział w GMC zajmuje dużo czasu?

Symulacja GMC to nie jest łatwy projekt, wymaga on od uczestników czasu i zaangażowania. Średnio około 4 godzin w tygodniu – tak wskazują wyniki ankiet przeprowadzone wśród uczestników. Ale więcej czasu trzeba poświęcić na poznanie zasad, podręcznika i przygotowanie strategii na początku konkursu. Potem z decyzji na decyzję proces może przebiegać szybciej. Finalistom na finałach krajowych wystarcza pół godziny na cały cykl decyzyjny!

Zaangażowanie i poświęcony czas zwraca się graczom przynosząc nową wiedze i doświadczenia!

Z ilu etapów składa się konkurs?

Konkurs składa się z trzech etapów. Dwa z nich są on-line (każdy trwa ok 6 tygodni), trzeci finał krajowy to jednodniowa sesja. Przed konkursem jest jeszcze etap demo treningu ( 3 cykle decyzyjne), który pozwala zapoznać się z grą ale jego wyniki nie przekładają się na wyniki w konkursie. Szczegółowa agenda

Co jest do wygrania w GMC?

Wiedza, doświadczenia, umiejętności i niezapomniane emocje na każdym etapie konkursu!

A dodatkowo studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego dla zwycięzcy krajowej edycji i wyjazd na finał światowy. Dla pozostałych finalistów przygotowaliśmy prenumeraty magazynu MyCompany, dyplomy oraz zaproszenia na finałową Galę.

 

Wszystkich uczestników zapraszamy do udziału w Klubie Alumni GMC.

Czy w konkursie GMC można startować kilka razy?

Tak w symulacji można uczestniczyć kilka razy. Każda edycja to inny przypadek firmy, inna konkurencja i nowe doświadczenia.

Jak przygotować się do startu w GMC?

Należy zapoznać się ze wszystkimi dostarczonymi materiałami, podręcznikiem oraz briefingiem. Zachęcamy również do skorzystania z możliwości udziału w etapie treningowym oraz webinarach, które są organizowane przed konkursem z udziałem finalistów.  W trakcie konkursu zachęcamy do sięgania po literaturę biznesową, do korzystania z dodatkowych materiałów, zgłębiania interesujących zagadnień.

Gdzie można znaleźć informacje i rady od uczestników poprzednich edycji?

Zachęcamy do zapoznania się z raportem

Przed demo treningiem będą również organizowane webinary, w których udział wezmą finaliści z poprzednich edycji.

Rozgrywka

Czy każda kolejna decyzja zaczyna się od zera czy od poziomu na jakim znalazła się poprzednio?

Symulacja jest ciągiem zdarzeń, kolejne decyzje są prowadzone na podstawie raportów po decyzjach poprzednich.

Natomiast kolejne etapy symulacji są zaczynane od poziomu „zero”, czyli takiego samego dla wszystkich zespołów. Wyniki w danym etapie służą awansowi do kolejnego, ale nie mają już wpływu na firmę w kolejnym etapie.

Czy zespoły mają dostęp do opisu sytuacji innych drużyn w grupie?

Częściowo tak. W raporcie dla zarządu są zawarte informacje m.in. o cenach produktów konkurencji, wydatkach na marketing, cenach akcji, wynikach inwestycyjnych. Można też zamówić informacje typu: udziały rynkowe, ocena konsumentów, a nawet wynagrodzenia. Ponadto co drugi cykl są widoczne bilanse wszystkich spółek w grupie ( są to spółki notowane na giełdzie).

Natomiast każdy zespół ma wgląd tylko do swoich arkuszy decyzyjnych i pełnych raportów dla zarządu.

„Publiczność” ma widoczność wyników inwestycyjnych oraz cen akcji wszystkich spółek w symulacji (te są publikowane raz w tygodniu na stronie internetowej)

Czy sami tworzymy budżet czy dysponujemy jakąś kwotą?

Zespoły „dysponują” odpowiedzialnością za całą firmę, na podstawie historii firmy ( poprzednich raportów dla zarządu- pozycja wyjściowa w symulacji) orientują się w sytuacji finansowej spółki i planują jej dalsze działania, wydatki, prognozują przychody itp. Ograniczeniem w decyzjach zakupowych spółki jest zdolność kredytowa. Większe wykorzystanie kredytu wiąże się z większym ryzykiem prowadzonej działalności więc także większym kosztem.

Czy konkurenci w grze stanowią realną konkurencję na rynku w grze i są tam równolegle?

Konkurenci w grze to pozostali Uczestnicy ( zespoły = firmy) + symulowane tło rynkowe. Wszyscy podejmują decyzje w tym samym momencie. Efekty decyzji (wyniki) przekazywane są  również jednocześnie.

Czy wszystkie liczby w arkuszu decyzyjnym i raporcie oznaczają kwoty pieniężne?

Nie. Decyzje takie jak zmiany w produktach, zatrudnienie czy surowce mają charakter liczbowy. (Każdy parametr ma określoną w podręczniku jednostkę).

Czy algorytm symulacji jest taki sam w etapie treningowym, jak i późniejszej w grze?

Algorytm tak, ale parametry (scenariusze) i siły zależności (np. wpływ marketingu na popyt) są zmienne.

Czy narzędzia dodatkowe, typu arkusze kalkulacyjne, należy przygotować samemu?

Tak. Wszystko co jest potrzebne do podjęcia decyzji zależy od zespołu. Nie musi to być nowy program do rachunkowości. Wystarczy analiza przyczynowo- skutkowa.

Czy aby móc podejmować trafne decyzje istotna jest wiedza z rachunkowości?

Przede wszystkim należy myśleć o konsekwencjach i sprawdzać efekty. Zależności są opisane w podręczniku do symulacji. Wiedza z rachunkowości będzie przydatna, ale nie jest obowiązkowa. Można się jej podstaw nauczyć właśnie w symulacji.

Czy mamy bezpośredni wpływ na konkurencję np. oferując pracownikom lepsze warunki pracy?

Tak, każda decyzja ma pośredni lub bezpośredni wpływ na konkurencję, na cały rynek. Wszystkie decyzje są od siebie zależne. Ich wzajemny wpływ jest w znaczniej mierze opisany w podręczniku do symulacji. Jednak należy badać stopień i siłę wpływu poszczególnych decyzji na wyniki – to jest po stronie uczestnika.
I tak na przykład: Jeśli rynek pracy jest “płytki” (trudno o pracownika), to oferując lepsze warunki nie tylko można zapewnić sobie dostępne zasoby, lecz utrudnić zadanie konkurencji. Kosztem jest wyższa płaca podstawowa.

Zrobienie tego ruchu na rynku głębokim (pracowników jest wielu) podnosi tylko koszty, wpływając jedynie na potencjalne zmniejszenie rotację.

Czy jak korzysta się z dni szkoleniowych to zmniejsza się ilość godzin pracy dostępnych dla pracowników i monterów?

Nie dni szkoleniowe nie wpływają na zmniejszenie dostępnego czasu pracy

Zmniejszyliśmy budżet dla zarządu w decyzji, ale w raporcie pojawiła się poprzednia wartość z gwiazdką co to oznacza?

Budżet dla zarządu można obniżyć jednorazowo o maksymalnie 10 procent i wymaga to kwartalnego wyprzedzenia. W praktyce oznacza to, że decyzja „wejdzie w życie” w kolejnym kwartale. W tym przypadku gwiazdka symbolizuje że decyzja jest ‘w toku’ ale w tym kwartale budżet obowiązuje jeszcze w poprzedniej wartości.

Próbowaliśmy obniżyć wynagrodzenie godzinowe monterów, ale symulacja nie pozwoliła i pojawiła się gwiazdka w raporcie przy decyzji. Co to oznacza?

Nie pozwalają na to związki zawodowe.

Jak obliczana jest wartość w raporcie - zakładka Resources and products, pozycja magazyn surowców i komponentów?

Ta część pokazuje wykorzystanie waszych gruntów (w metrach kwadratowych) na koniec kwartału.
Jest informacja o rozmiarach waszej fabryki (w metrach kwadratowych) na koniec ostatniego kwartału, oraz ilość dostępnej przestrzeni na produkcję, która może być wykorzystana w kolejnym kwartale. Widoczna jest też informacja o potrzebnej dla magazynowania komponentów i surowców przestrzeni na początku następnego kwartału, nawet jeśli nie dysponujecie nią w swojej fabryce (patrz poniżej).

I tak, potrzebny Magazyn surowców i komponentów jest wyliczany w oparciu o 1/6 komponentów dostarczanych w następnym kwartale (w międzyczasie komponenty będą zużywane do produkcji, będą dojeżdżały kolejne dostawy, zatem przyjmuje się ruch na magazynie) oraz w 100% miejsce dla surowców zamówionych z dostawą w następnym kwartale. (te przyjeżdżają w jednej dostawie i zajmują od razu niezbędną przestrzeń w całości na początku nast. Kwartału).
W efekcie, Dostępna przestrzeń (wartość ujemna jeśli będzie przepełnienie): pokazuje ile będzie dostępnej przestrzeni w waszej fabryce po zagospodarowaniu jej na początku następnego kwartału (w metrach kwadratowych). Jeśli jest to wartość negatywna, oznacza to, że będziecie korzystali z zewnętrznych magazynów przynajmniej na część surowców i komponentów.

Nasza drużyna postanowiła emitować 400 000 akcji. Czy była to maksymalna możliwa do emitowania ilość zakładając, że Kapitał akcyjny początkowo wynosił 4 mln?

Mogą Państwo podejmować decyzje odkupu i emisji dowolną liczbę razy, ale muszą Państwo „mieścić się” w przedziale 10% kapitału zakładowego, czyli pomiędzy  3 600 000 a 4 400 000.

Teraz mogą Państwo maksimum skupić 800 000.

Chcieliśmy dokonać emisji akcji, ale symulator nie przyjął decyzji, dlaczego?

Transakcje dodatkowej emisji lub odkupu nie są możliwe jeśli cena akcji jest niższa niż wartość nominalna akcji (€1).

Czy decyzja o emisji/skupie akcji dokonywana jest w ilości czy wartości akcji?

Decydują Państwo o ilości emitowanych/skupywanych akcji. Liczbę, jeśli skup, należy poprzedzić znakiem minus.

Wartość akcji jest określona po cenie z ostatniego kwartału. Np. jeśli zdecydujecie się odkupić 100 000 akcji, a cena akcji w ost. Kwartale wynosiła 1,5 euro to transakcja będzie kosztowała 150 000 Euro.

Czy decyzja o przejściu na dwie zmiany jest wprowadzana od razu?

Tak, podejmując decyzję o pracy w systemie dwuzmianowym operatorzy maszyn zostaną zatrudnieni od razu na początku i praca na maszynach będzie odbywała się w systemie dwuzmianowym.

Chcieliśmy wycofać się z operacji na NAFTA, wpisaliśmy w polu Dystrybutorów zero, ale zamówienia nadal się pojawiały. Jak przebiega proces?

Aby przestać oferować dany produkt na rynku i nie otrzymywać zamówień, należy ustalić cenę zero na produkty na danym rynku, zaprzestać wysyłki. Z kolei, zwolnienie agentów czy dystrybutorów wymaga kwartalnego wyprzedzenia.

Zdecydowaliśmy się zrezygnować z portu internetowego, ale w raporcie nadal mamy taką samą liczbę portów. Dlaczego?

Decyzja została wprowadzona, ale w przypadku zarówno instalacji jak i rezygnacji z portów jest konieczne wyprzedzenie kwartału. Port przestanie być efektywny w kolejnym kwartale

Podobnie jest przy instalacji nowych portów, liczba w raporcie po decyzji o zakupie będzie już wyższa, ale porty nowe zaczną być efektywne dopiero w kwartale po następnym.

Jak obliczane są płace operatorów maszyn?

Liczba godzin przepracowanych przez maszyny + czas awarii/ liczbę maszyn – za tyle godzin ma płacony każdy operator maszyny.

Następnie zgodnie z tabelą 16, liczymy po kolei godziny po odpowiednich stawkach z danego wiersza – tego który odpowiada pracy zmianowej w naszej firmie.

Jeśli praca jest na trzy zmiany, wszyscy pracownicy otrzymują wynagrodzenie zgodnie z ostatnim wierszem tabeli.